Orqaga

38 marta koʻrilgan

XIV asr

Sakkokiy

Sakkokiyning hayoti va faoliyati haqida bizgacha juda kam ma’lumot yetib kelgan. Uning tarjimayi holi to’g’risida o’zining devoni, Alisher Navoiyning «Majolis un-nafois» va «Xutbai davovin» asarlaridan ba’zi bir ma’lumotlarni bilib olishimiz mumkin. Bundan tashqari, shoir Yaqiniyning «O’q va yoy» asarida Sakkokiy turk (o’zbek) shoirlarining mujtahili (g’ayratlisi) deb ta’riflanishi, uning o’z zamonasininj zabardast shoirlaridan biri ekanligini bildiradi. Sakkokiy movarounnahrlik bo’lib, u Temuriylar saltanatining poytaxti Samarqandda umrguzaronlik qilib, ijod etgan.