Orqaga

425 marta koʻrilgan

XIV–XVII

Yevropada Uyg‘onish davri madaniyati

Uyg’onish davri deyilganda ilm-fan, madaniyat, ma’rifat va ma’naviyat yuksalgan davr tushuniladi. Bunday davr dastlab O’rta Osiyoda IX–XII va XIV–XV asrlarda yuz bergan. Bu haqida boshqa maqolalarimiz orqali bilib olishingiz mumkin. XIV–XVII asrlarda G’arbiy Yevropada ham bu hodisa yuz berdi va u Renessans deb ataldi. Bu masala bilan shug’ullanuvchi olimlar Uyg’onish davrini o’rta asrlar turg’unligidan yangi davrga o’tish bosqichi deb baholagan. G’arbiy Yevropada Uyg’onish davri o’z-o’zidan yuz berib qolmadi.