Orqaga
Birinchi jahon urushidan keyin Yevropa mamlakatlari.

255 marta koʻrilgan

1919–1929

Yevropa birinchi jahon urushidan keyingi barqarorlik yoʻlida

Urushgacha bo’lgan davrda jahonning asosiy moliyaviy va kredit markazi bo’Igan Yevropa davlatlari urushdan so’ng AQSHdan katta miqdorda qarzdor bo’lib qoladi. Qo’shma Shtatlar o’z ittifoqchilarining og’ir ahvolidan foydalanib mollariga istagancha narx belgilar va misli ko’rilmagan foyda olar edi. Buning natijasida Yevropa mamlakatlari ham iqtisodiy ham siyosiy inqirozni boshdan kechiradi.