Orqaga

611 marta koʻrilgan

XII–XIII

Oʻrta asrlarda Yevropa madaniyati

Bu davr kishilari uchun vaqt tong, kun, kech va kechadan iborat bo’lgan. Inson hayoti faqat yil fasllarining qish, bahor, yoz, kuzning almashinuvi bilan belgilangan. Ayni paytda aholi tomonidan an’analar, urf-odatlar va udumlarning bajarilishiga qat’iyan rioya qilingan. Insonning o’rtacha umri uzoq bo’lmasdan, odamlar 40 yoshdan so’ng keksa hisoblangan. Bolalar o’limi ko’p bo’lgan. Parij universitetida falsafadan ma’ruza o’qilmoqda.