Orqaga

724 marta koʻrilgan

XVI–XVII

Yangi davr boshlarida G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida ijtimoiy-iqtisodiy hayot

Ruhoniy va zodagonlar yangi davr boshlarida G’arbiy Yevropa mamlakatlarida jamiyatning humron tabaqalari bo‘lib qolgan. Ayni paytda zodagonlar tarkibida o’zgarish yuz berdi. Endilikda zodagonlar ichida savdo-sotiq va tadbirkorlik bilan shug’ullanuvchilar ham shakllandi. Zodagonlarning ba’zilari savdo kompaniyalarining aksiyadoriga aylanadi. Ayrimlari esa hukumatdan turli soliq yig’imlarini yig’ib olish huquqini sotib oladi. Endilikda zodagonlarning ko’pchiligi ishlab chiqarishda yollanma mehnatdan foydalanadigan bo’ldi. Ular o’z qo’rg’onlarida sanoat korxonalari tashkil etgan va savdo-sotiq ishlari bilan shug’ullangan. Bunday tadbirkorlar yangi zodagonlar deb atalgan.