Orqaga

426 marta koʻrilgan

XX–XXI

XX asr oxiri — XXI asr boshlarida ilmiy-texnik taraqqiyot. Ilm-fan, adabiyot, san’at

XX asrning ikkinchi yarmidagi ilmiy-texnik inqilob so’nggi yuz yil davomida ilm-fan rivojlanishining qonuniy natijasi bo’ldi. Bu inqilobning asosiy belgilari tabiiy va sintetik materiallardan mahsulotlarni ommaviy ishlab chiqarish, mashinalardan keng foydalanish, ishlab chiqarishning konveyerli liniyalari, zavod-avtomat va sanoat robotlarini yaratish bo’ldi. ITI (Industrial ta’lim institutlari) jahonning ilg’or mamlakatlarini sivilizatsiyaning industrial bosqichidan postindustrial davriga olib chiqdi. Axborot va yangi texnologiyalarning jadal rivojlanishi, XX asrning so’nggi 30 yilida yuz bergan yangi texnologik inqilob, umumiy kompyuterlashtirish va jamiyatning axborotlashuvi, ishlab chiqarishning intellektuallashuvi kabi jarayonlar rivojlangan mamlakatlarda jamiyatning mutlaqo yangi holatini keltirib chiqardi.