Orqaga

232 marta koʻrilgan

XVIII–XX

XVIII–XIX asr Oʻzbekiston tarixi haqida xulosa

XVIII asrda uch xonlikdagi o’zaro urushlar, ichki nizolar va parokandalik yurtimizni egallash uchun istilochilarga qulay zamin yaratdi. Natijada XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi Turkiston xalqlarini mustamlaka asoratiga soldi. Podsho hukumati o’lkani siyosiy-hududiy jihatdan zabt etibgina qolmay, balki erksevar, zahmatkash xalqini ma’naviy-ruhiy bo’ysundirishga harakat qildi. Podsho hukumati tomonidan joriy qilingan siyosiy tuzum o’lkada mustamlakachilik hukmronligini qaror toptirishga va o’zbek milliy davlatchiligini yo’q qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirdi.