Orqaga

324 marta koʻrilgan

XVI–XVIII

XVI–XVIII asrlarda xalqaro munosabatlar

XVI asrda Osiyoning bir-biriga tutash qismida uchta siyosiy kuch kurash maydoniga chiqqandi. Bular — Movarounnahrda shayboniylar, Eronda safaviylar va Hindistonda boburiylar edi. Xalqaro va o’zaro munosabatlarda bu uch sulola manfaatlari to’qnashib, raqobatchilik kuchayib bordi. Ularning manfaatlari to’qnashgan nuqta Xuroson edi. Chunki Xuroson ham harbiy-siyosiy, ham savdo-iqtisodiy jihatdan muhim o’rin tutar edi. Bundan tashqari, Xuroson–Movarounnahr, Eron va Hindiston yo’nalishida o’ziga xos darvoza vazifasini ham o’tardi. Xurosonni nazorat qilish masalasida shayboniylar va safaviylar o’rtasida keskin kurash ketgan.