Orqaga

445 marta koʻrilgan

XVI–XVII

XVI–XVII asrlarda ilm-fan taraqqiyoti

XVI–XVII asrlarda ilm-fan taraqqiyotida katta yutuqlarga erishildi. Bu davrda fizika va astronomiya fanlari taraqqiyotiga ulkan hissa qo’shgan buyuk olimlar Nikolay Kopernik (1473–1543), Jordano Bruno (1548–1600) va Galileo Galiley (1564–1642)lar yashab ijod qildi. Nikolay Kopernik o’z davri uchun har tomonlama chuqur bilim oldi. Krakov (Polsha) va Italiya universitetlarida o’qidi. Tasviriy san’at, matematika, falsafa, huquqshunoslik va tibbiyot kabi fanlarni o’zlashtirdi. Maxsus moslamalar yordamida 30 yil davomida osmon jismlarini kuzatdi.