Orqaga

298 marta koʻrilgan

XIX–XX

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Fransiyada iqtisodiy va siyosiy hayot

XIX asr so’nggi choragida Fransiyaning iqtisodiy taraqqiyoti sekinlashdi. Chunonchi, dunyoda sanoat ishlab chiqarish hajmi bo’yicha ikkinchi o’rindan to’rtinchi o’ringa tushib qoldi. Xo’sh, Fransiya iqtisodiy taraqqiyoti sekinlashuvining asosiy sabablari nimalardan iborat edi? Avvalo, Fransiyaning hamon mayda tovar ishlab chiqaruvchilar davlati bo’lib qolayotgani import hajmining eksportdan ortiq bo’lishiga olib kelgan. Bu esa o’z navbatida ichki bozorning cheklanishiga sabab bo’lgan. Ikkinchidan, Fransiya tabiiy boyliklari kam davlat edi. Uchinchidan, Prussiya bilan bo’lgan urush Fransiyaga juda katta moddiy talafot yetkazdi.