Orqaga

577 marta koʻrilgan

XIX–XX

XIX asrning ikkinchi yarmi — XX asrning boshlarida Turkistonda ijtimoiy-iqtisodiy ahvol

Turkiston o’lkasida mustamlaka tartiboti harbiy kuch va keng tarmoqlangan politsiya tizimiga asoslangandi. Bu vaqtgacha mustamlakachilik urushlari olib borish uchun saqlab turilgan harbiy qismlardan endi podsho ma’muriyati tomonidan o’rnatilgan mustamlaka tartiblarini himoya qilish quroli sifatida foydalanadigan bo’ldi. O’rta Osiyoga temiryo’llarning o’tkazilishi Rossiya iqtisodiyoti uchun katta amaliy ahamiyatga ega bo’lish bilan birga harbiy-strategik maqsadlarni ham ko’zlab qurilgandi.