Orqaga

547 marta koʻrilgan

XIX–XX

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Shimoliy Afrika

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Shimoliy Afrikada, yaʼni Sahroyi Kabirning (Sahara) janubiy chegarasigacha aholining ko’pchiligini arablar tashkil etardi. Bu hududlarda barbarlar, habashlar va boshqa xalqlar ham yashardi. XIX asrning 70-yillariga qadar Afrika shimolida va shimoli-sharqida, yaʼni arablar yashovchi hududlarda mutlaq podsholik tuzumlari hukm surardi. Ulardan rasman Usmonli turk imperiyasi tarkibiga kirgan Misr, Tripolitaniya, Kirenaika (hozirgi Liviya) va Tunis esa amalda Turkiya sultonligiga itoat etmasdi.