Orqaga

571 marta koʻrilgan

XIX–XX

XIX asr oxiri—XX asr boshlarida podsho Rossiyasining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ahvoli

Rossiya bu davrda cheklanmagan monarxiya bo’lib, butun hokimiyat podsho qo’lida to’plangandi. (tarix kitoblarida podsho hokimiyatiga nisbatan «chorizm», «samoderjaviye» iboralari ham ishlatiladi.) Podsho hokimiyatining asosiy tayanchi pomeshiklar hamda pravoslav cherkovi edi. Podsho xonadonining o’zi eng katta pomeshik bo’lib, 7 mln. desyatina (1 desyatina = 1,1 gektar) yerga egalik qilardi. Pomeshik xo’jaligi Rossiyaning kapitalistik taraqqiyoti yo’lidagi asosiy to’siq edi.