Orqaga
XIX asr oxiri XX asr boshlarida Buyuk Britaniya. Angliyada demokratik jamiyat asoslari.

573 marta koʻrilgan

XIX–XX

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Buyuk Britaniyaning siyosiy va iqtisodiy ahvoli

Buyuk Britaniya bu davrda ham konstitutsiyaviy monarxiya edi. Biroq Germaniyadan farqli o’laroq, bu davlatda qirol hokimiyati asosiy rol o’ynamasdi. Buyuk Britaniya qirollari davlat boshlig’i edi xolos. Ular davlatni amalda boshqarishmagan. Davlatning ichki va tashqi siyosatini boshqarish parlament tuzadigan hukumat qo’lida edi. Buyuk Britaniyada qaysi partiya parlament saylovida g’olib chiqsa, shu partiya hukumat tuzardi. Mamlakatda kuchli ikki partiyaviy tizim qaror topgan bo’lib, ularning biri Konservatorlar, ikkinchisi esa Liberallar partiyasi deb atalardi.