Orqaga

256 marta koʻrilgan

XIX–XX

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Avstriya-Vengriya imperiyasi

Avstriya-Vengriya imperiyasi 1867-yilda Avstriya va Vengriyaning hukmron tabaqalari o’rtasidagi bitim asosida vujudga keldi. Imperiyaning Avstriya qirolligi tarkibiga Chexiya, Moraviya, Galitsiya va Bukovina, Vengriya tarkibiga esa Slovakiya, Xorvatiya va Transilvaniya kirgan. Shu yilning o’zida imperiyaning yangi konstitutsiyasi qabul qilingan. Unga ko’ra, imperiyaning umumiy hukmdori Avstriya imperatori bo’lgan. Imperator Gabsburglar sulolasi vakili edi. Sulola imperiyani 1867-yildan 1918-yilgacha boshqargan. Imperiya tashkil etilgan paytda imperator Frans Iosif II edi. Avstriyada imperator hokimiyati rasman Reyxstag, Vengriyada esa Seym tomonidan cheklangan.