Orqaga

290 marta koʻrilgan

XIX asr

XIX asrning birinchi yarmida Qoʻqon xonligining ijtimoiy-siyosiy ahvoli

Olimxon hokimiyatni markazlashtirish maqsadida ichki islohotlar ham o’tkazdi. Diniy rahnamo unvoni hisoblangan «eshon»ni bekor qiladi. Kambag’al va qalandarlarga yer maydonlari hamda chorva mollari berib, ularni mehnatga jalb qiladi. Ayrim diniy arboblarni imtihon qiladi va yolg’onchiligi fosh qilinganlarni jazolaydi. Ayni paytda Olimxonning markazlashgan kuchli hokimiyat tuzish yo’lidagi harakatlari ayrim qabila boshliqlarining undan noroziligini kuchaytiradi.