Orqaga

476 marta koʻrilgan

XIX asr

XIX asr oʻrtalarida Oʻrta Osiyo aholisining madaniy hayoti

Xonliklardagi aholining aksariyati o’zbek tilida so’zlashgan. Bu tilda oliyhimmat qahramon va bahodirlarning jasorati, ularning g’alabalari va adolat uchun kurashlari sharaflangan xalq dostonlari – qahramonlik eposlari keng tarqalgan. XIX asrda qirqqa yaqin doston ma’lum bo’lib, «Alpomish», «Go’ro’g’li», «Kuntug’mish», «Shirin va Shakar» dostonlari ularning eng mashhurlari edi. Aholi orasida xalq og’zaki ijodiyoti katta o’rin egallagan. Ularda amaldorlarning illatlari, saroy a’yonlarining nuqsonlari va ochko’zligi kulgi ostiga olinardi.