Orqaga

389 marta koʻrilgan

XIX–XX

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Turkiya

Turkiya monarxiya bo’lib, uni sulton boshqarardi. Mamlakatda o’rta asr feodal tartiblari hukmron edi. Turkiya iqtisodining asosini tashkil qilgan qishloq xo’jaligi nihoyatda orqada qolgandi. Haydaladigan yerlarning 65%i katta yer egalari va ruhoniylarga qarashli bo’lib, u yersiz va kam yerli dehqonlarga ijaraga berilardi. Mehnat unumdorligi kam bo’lgani uchun 1873-1875-yillardagi kuchli ocharchilik oqibatida ko’plab odamlar qirilib ketdi. Shahar aholisining ham ahvoli og’iirlashdi. Hunarmandchilik tushkunlikka uchradi.