Orqaga

275 marta koʻrilgan

XIX–XX

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Italiya

Fransiyaning Prussiya bilan urushda yengilishi Italiyani to’la birlashtirish yo‘lidagi oxirgi to’siqni bartaraf etishga imkon berdi. 1870-yilning 3-oktyabrida Fransiya qo’shini himoyasida bo’lgan italyan qo’shini tomonidan egallangan Rim shahri Italiya qirolligi poytaxtiga aylantirildi. Papa hokimiyati Vatikan saroyi bilan cheklab qo’yildi. Bungacha papa Piy IX Rim shahrining Italiyaga qo’shilishiga qarshilik qilayotgan va uni Fransiya armiyasi himoya qilayotgandi. Italiya siyosiy tuzumiga ko’ra konstitutsiyaviy monarxiya bo’lib qoldi. Konstitutsiyaga binoan ikki palatali (Senat va deputatlar palatasi) parlament tashkil etildi.