Orqaga

386 marta koʻrilgan

XVIII–XIX

Xiva xonligining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti

XIX asrning 20-yillari boshlaridagi ma’lumotlarga ko’ra, Xiva aholisining soni 800 ming kishini tashkil etgan. Bu raqam qat’iy bo’lmasdan, xonlik hududining kengaya borishi bilan xonlik fuqaroligini qabul qilganlarning soni ko’payib borgan. XIX asr o’rtalarida xonlik poytaxti Xiva shahrida 20 mingdan ortiq aholi yashagan. 700 dan ortiq hunarmandchilik ustaxonasi, 200 dan ortiq savdo do’koni, 3 ta katta va 15 ta kichik bozor bo’lgan. Hunarmandchilikning 50 dan ortiq turi rivoj topgan. Xonlik aholisining katta qismini o’zbeklar tashkil etgan.