Orqaga

252 marta koʻrilgan

XVI–XIX

Xiva xonligi tarixi boʻyicha manbalar

Mana, Siz Xiva xonligining XVI–XIX asr birinchi yarmi tarixi bilan tanishib bo’ldingiz. Xo’sh, Siz bilib olgan tarixiy ma’lumotlar qayerlardan olingan? Ular, birinchi navbatda, tarixiy hujjatlarni o’rganish natijasida to’plangan. Arxiv hujjatlari bugungi avlodni o’tmish tarixi bilan tanishtirishda beqiyos ahamiyatga ega. Olimlar u manbalarni o’rgangan, sharhlagan va shu orqali o’tmish tarixni tiklagan. Xiva xonlari arxivi hujjatlari Rossiya xonlikni bosib olgach, 1873-yilda Peterburgga olib ketilgan.