Orqaga

581 marta koʻrilgan

X–XV

Oʻrta asrlarda Xitoy

Sun sulolasining (960–1279) hokimiyatga kelishi bilan xitoyda uzoq davom etgan siyosiy tarqoqlik va o’zaro urushlarga chek qo’yildi. Natijada mamlakat xo’jaligining yuksalishiga zamin yaratildi. X asrdan suvni nisbatan baland joylarga chiqaruvchi moslamalardan keng foydalana boshlandi. Chig’irdan foydalanish ekin maydonlarini ko’paytirish imkonini bergan. Suv tegirmonlari yordamida sholini tozalash, moy olish, un chiqarish tobora keng qo’llana boshlangan.