Orqaga
Uyg'onish davri haqida.

243 marta koʻrilgan

IX–XVI

Uygʻonish davri

Uygʻonish davri yoki Renessans — Markaziy Osiyo, Eron, Xitoy va G’arbiy Yevropada yuz bergan alohida madaniy va tafakkuriy taraqqiyot davri. «Renessans» atamasi dastlab Italiyadagi madaniy-ma’naviy yuksalishga nisbatan qo’llanilgan, uni o’rta asrchilik turg’unligidan yangi davrga o’tish bosqichi deb baholaganlar.