Orqaga

196 marta koʻrilgan

XX–XXI

Umumiy va oʻrta maxsus ta’lim tizimi

Madaniy-ma’naviy rivojlanishning eng muhim poydevori – ta’lim tizimidir. Chunki zamon talablariga javob beradigan, ilg’or fan-texnika, texnologiya yutuqlarini egallab olgan kadrlarni yetishtirmasdan jamiyatni yuksaltirib bo’lmaydi. O’zbekistonda 1992-yil 2-iyulda «Ta’lim to’g’risida»gi qonun qabul qilindi. Bu dasturilamal hujjatda ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari, ta’lim tizimi, uning boshqaruv tarkibi, pedagog xodimlarning burch va mas’uliyatlari aniq belgilab berildi.