Orqaga

463 marta koʻrilgan

1916-yil

Turkistonda 1916-yilgi qoʻzgʻolonning boshlanishi

Imperator Nikolay II front ortidagi xizmatlar uchun aholining mardikorlikka olinishi to’g’risidagi farmoniga muvofiq Turkiston o’lkasining Sirdaryo viloyatidan 87 ming, Samarqanddan 38 ming, Farg’onadan 50 ming kishini mardikorlikka yuborish belgilandi. Belgilangan miqdorlar viloyatlar bo’yicha aholi o’rtasida taqsimlandi. Farg’ona viloyatida belgilangan mardikorlarni to’plash uchun viloyatdagi xonadonlarning har beshtasidan bir kishini olishga to’g’ri kelgan. Xalq bundan qattiq norozi bo’lgan. Turkiston erkaklarining o’z oilasini tashlab ketishi ularni ochlikka mahkum etdi. Ayniqsa, qishloq aholisining safarbar qilinishi qishloq xo’jaligini inqirozga olib keldi.