Orqaga

339 marta koʻrilgan

1918–1922

Turkiston oʻlkasida sovet hokimiyati boshqaruv tizimining tuzilishi va iqtisodiyot sohasidagi oʻzgarishlar

Bolsheviklarning o’lkada yuritgan siyosati hamda Turkiston ASSR va Turkiston Kompartiyasining tashkil topishi. Bolsheviklar va so’l eserlar musulmon aholining o’lkani boshqarishga bo’lgan qonuniy huquqini inkor qilib, hokimiyat to’g’risidagi masalani kelishib hal qilish imkoniyatini yo’qqa chiqardi va shu bilan Turkiston siyosiy hayotida milliy va demokratik kuchlarning kelgusida muxolifatga o’tishini oldindan muqarrar qilib qo’ydi. Markazdagi bolsheviklar rahbarlik qilgan sovet hokimiyati chekka o’lkalar, shu jumladan, Turkistonda ham “sovet avtonomiyasi” o’rnatishga qattiq kirishdi.