Orqaga

343 marta koʻrilgan

1867-yil

Turkiston general-gubernatorligining tashkil etilishi

O’rta Osiyoni o’z mustamlakasiga aylantirish maqsadida podsho hukumatining olib borgan harbiy istilochilik yurishlari natijasida uning katta hududlari bosib olindi. Yo’qotishlar va talafotlarga qaramay, imperator Aleksandr II ning buyrug’i bilan navbatdagi harbiy rejalarni amalga oshirish davom ettirildi. 1865-yilda tashkil qilingan Turkiston viloyati O’rta Osiyodagi harbiy harakatlarni olib borishda harbiy markaz rolini bajardi. Navbatdagi vazifa bosib olingan hududlarda podsho hukumati hukmronligini mustahkamlash va ma’muriy-hududiy birliklarni tashkil qilishdan iborat edi.