Orqaga

371 marta koʻrilgan

XIX–XX

Teatr va musiqa san’ati

Qadimiy san’at turlaridan eng sevimlisi hisoblangan xalq teatrining Buxoro amirligi, Xiva va Qo’qon xonliklarida o’ziga xos ko’rinishlari mavjud edi. Jumladan, Buxoro amirligida masxaraboz, qo’g’irchoqboz, raqqos kabi san’at yo’nalishlarining uyushmalari vujudga kelgan edi. Xorazm an’anaviy teatrida esa ikki turkum tomoshalar — kulgili va xatarli o‘yin turlari yaxshi shakllandi. Xalq teatri shakl jihatidan rang-barang va boy bo’lib, ular xalq orasidan chiqqan komik aktyorlar — qiziqchilar, qo’g’irchoqbozlar, masxarabozlar va boshqalar o’z mahoratlarini namoyish qilishgan.