Orqaga

442 marta koʻrilgan

XIX–XX

Ta’lim tizimi. Matbuot

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida Turkiston o’lkasida uzoq tarixiy davr mobaynida shakllanib rivojlangan ta’lim tizimi davom etdi. XIX asrning o’rtalaridan boshlangan istilochilik yurishlari natijasida mustamlakaga aylangan Turkistonda mahalliy aholining an’anaviy ta’lim tizimida o’zgarishlar yuz bera boshladi. O’lkaning boshqa sohalari singari ta’lim tizimida ham mustamlakachi hukumatning manfaatlarini aks ettiruvchi siyosat yurgizildi. Buni, eng avvalo, mahalliy aholini ruslashtirish maqsadida tashkil qilingan rus-tuzem maktablarining ochilishi va ular sonining jadal sur’atlarda ko’paytirib borilganida ko’rishimiz mumkin.