Orqaga
Suv osti kemasi haqida qiziqarli ma'lumotlar.

532 marta koʻrilgan

1620-yil

Suv osti kemasi

Suv osti kemasi — asosan suv ostida suzishga moslashtirilgan kema. Strategik, operativtaktik hamda boshqa jangovar vazifalarni suv ostida hamda suv ustida bajarishda foydalaniladi. Bu kemalarning tomchisimon yoki sigarasimon shakldagi korpusi po’lat yoki titandan yasaladi. Suv osti kemasi suv ostida atom qurilmalari, elektr toki akkumulyatorlari; suv ustida atom energiyasi yoki dizel qurilmasi, suv ostiga uncha chuqur tushmagan holatda esa dizel qurilmalari yordamida harakatlanadi. Suv osti kemasi bajaradigan vazifasiga qarab, ballistik raketalar va o’z-o’zidan mo’ljal oladigan qanotli raketalar, torpedalar, raketatorpedalar, minalar bilan qurollantiriladi; gidroakustik, radiolokatsion apparatura bilan jihozlanadi. Asosiy quroliga qarab, strategik yoki operativtaktik vazifani bajaradi. Asosiy kuroli — yadro zaryadlari yordamida uzoqqa otiladigan ballistik raketalar. Bunday Suv osti kemasida, odatda, kema okeanda uzok vaqt turishiga imkon beradigan elektr qurilmalar bo’ladi.