Orqaga

533 marta koʻrilgan

m. a. 3400

Son

Son — matematikaning asosiy tushunchalaridan biri. Narsalarni sanashga bo’lgan ehtiyoj tufayli eng sodda ko’rinishda ibtidoiy jamoa davrida vujudga kelgan. Insoniyat faoliyati doirasining kengayishi bilan sonlar ham takomillashib borgan. Sonlar ustidagi to’rt amal qoidalarini o’rganish bilan arifmetika shug’ullanadi.