Orqaga
Slavyanlar haqida ma'lumot.

536 marta koʻrilgan

VI–VII

Slavyanlar va ularda davlatning tashkil topishi

Yozma manbalarda vizantiyalik tarixchilar tomonidan «lavyanlar» atamasi VI asrdan boshlab ishlatilgan. Lekin slavyan qabilalari yunon-rim tarixchilari asarlarida, germanlar bilan bir paytda, miloddan avvalgi II–I asrlarda tilga olinadi. VI–VII asrlarga kelib, slavyanlar g’arbda Elba daryosidan, sharqda Visla daryosiga qadar, shimolda Boltiq dengizidan, janubda Dunay daryosiga qadar cho’zilgan hududlarda yashagan. Keyingi asrlarda ular uch guruhga: g’arbiy, janubiy va sharqiy slavyanlarga bo’lingan.