Orqaga
Shisha qanday material?

591 marta koʻrilgan

m. a. 2000-yil

Shisha

Shisha — tarkibi shisha hosil qiluvchi komponentlar (kremniy, bor, alyuminiy, fosfor, germaniy oksidlari va boshqalar) va metallar (litiy, kaliy, natriy, kaltsiy, magniy, qo’rg’oshin va boshqalar)ning oksidlaridan iborat aralashmani qizdirish yo’li bilan suyuqlantirib sovitishdan hosil bo’lgan amorf mo’rt material. Shisha qizdirilganda kristall moddalar kabi ma’lum bir trada suyuqlanmaydi va qotmaydi, balki asta-sekin qattiq holatdan cho’ziluvchan yumshoq holatga va nihoyat suyuq holatga o’tadi. Suyuqlantirilgan Shisha eritmasi sovitilganda ma’lum tralar oralig’ida avval plastik holatga o’tadi, so’ngra qotadi. Shisha — izotrop, ya’ni uning fizik xossalari (yorug’lik nurini sindirish ko’rsatkichi, issiqlik o’tkazuvchanligi va boshqalar) turli bo’yicha o’lchanganda bir xil bo’ladi. Tarkibidagi anorganik birikmalarning turiga ko’ra, Shisha quyidagi sinflarga bo’linadi: elementar Shisha, oksid Shisha, galogenid Shisha, xalkogenid Shisha va aralash Shisha