Orqaga

535 marta koʻrilgan

1038–1308

Saljuqiylar sulolasi

O’rta Osiyoda Saljuqbek asos solgan sulola boshchiligidagi o’g’uz qabilalarining old Osiyoga yirik harbiy yurishlari XI asrdan boshlab kuchayadi. Ichki ziddiyatlardan zaiflashgan Sharqiy Rim imperiyasi ko’chmanchi turk qabilalari hujumlariga qarshilik ko’rsata olmaydi. Vizantiyaning yollanma qo’shini esa Saljuqiylar sultoni alp arslon lashkari tomonidan 1071-yilda Mansikert jangida tor-mor etiladi. Imperator Roman IV Diogen jangda asir olinadi. Bu mag’lubiyatdan so’ng vizantiyaliklar deyarli qarshilik ko’rsata olmaganligi tufayli ko’p sonli turkiy qabilalar Kichik Osiyoga yo’l oladi.