Orqaga
Salib yurishlari.

298 marta koʻrilgan

1096-1270

Salib yurishlari

Salib yurishlari – G’arbiy Yevropa feodallarining Yaqin Sharqdagi bosqinchilik va talonchilik urushlari edi. Bu yurishlar 1096-1270-yillar oralig’ida bo’lib o’tgan. Sharqdagi yerlarni egallash orqali cherkov o’zining ta’sirini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Sharqda XI asr oxirida vujudga kelgan vaziyat salib yurishlari uchun qulay sharoit tug’dirgan. Kichik Osiyo yarimoroli deyarli to’liq saljuqiy turklar qo’lida edi. Bu yerdan G’arb mamlakatlari ziyoratchilari Falastinning muqaddas joylariga, rivoyatlarga ko’ra, Iso payg’ambar dafn etilgan Quddusga boradigan yo’llar o’tardi.