Orqaga

523 marta koʻrilgan

1237–1242

XIII asrda ruslarning bosqinchilarga qarshi kurashi

Chingizxon O’rta Osiyo va Eronning shimolini istilo qilganidan so’ng mo’g‘ ullar 1223-yilda rus yerlariga ham bostirib kiradi. Mo’g’ullar rus askarlarini otliq qo’shin harakati uchun qulay maydonga chiqarib, tor-mor qiladi. Chingizxonning nabirasi Botuxon 1237-1242-yillarda Sharqiy Yevropada istilochilik urushlari olib boradi. Uning qo’shinlari dastlab Rus knyazliklarini, keyinchalik Polsha, qisman Serbiya va Bolgariyani istilo qilishadi. Rusdagi feodal tarqoqlik mo’g’ullarga qo’l keladi, dastlab Volgabo’yi shaharlari, so’ng Kiyev 1240-yilda olinadi.