Orqaga

522 marta koʻrilgan

XIV asr

Rus knyazliklarida markazlashishning rivojlanishi

Mo’g’ullar istilosi natijasida rus yerlari og’ir talafot ko’rgan bo’lsa-da, iqtisodiy rivojlanish butunlay to’xtab qolmaydi. Rus shaharlarida hunarmandchilik va savdo-sotiqning jonlanishi, turli viloyatlar orasidagi aloqalarning kuchayishi, qishloq xo’jaligidagi siljishlar Rus yerlarining birlashishiga yordam beradi. Mamlakatning birlashishiga tashqi dushmanlarga, jumladan, Oltin O’rda xonlariga qarshi kurash ham ta’sir etadi.