Orqaga

392 marta koʻrilgan

XVIII–XIX

Rossiyada Davlat dumasining tashkil etilishi

Rossiya aholisining turmush darajasi G’arbiy Yevropa davlatlariga nisbatan juda past edi. Bu hol mamlakatda chuqur iqtisodiy-siyosiy islohotlar o’tkazilishini talab qilishga qodir konstitutsiyaviy muxolifatning yo’qligi oqibati edi. Mavjud hukmron tuzum esa chuqur ijtimoiy islohotlarning ashaddiy dushmani edi. Korxonalarda ish vaqti o’rta hisobda 12–14 soat davom etardi. Fabrikaga yollangan ishchi xo’jayin do’konidan mahsulotni nasiyaga olishga majbur edi. Do’kon korxona egalari uchun ishchilarni qo’shimcha ekspluatatsiya qilish vositasi vazifasini bajargan.