Orqaga

519 marta koʻrilgan

XVII asr

Rossiya imperiyasining tashkil topishi

XVII asrdan Rossiya iqtisodiyotida yangi alomatlar paydo bo’la boshladi. Bu, avvalo, tovar ishlab chiqarishning, ya’ni bozorda sotish uchun mahsulot tayyorlashning rivojlanishida namoyon bo’ldi. Shahar hunarmandchiligi yoppasiga mayda tovar ishlab chiqarishga aylana boshladi. Mamlakat ehtiyoji uchun zarur mehnat qurollarini ishlab chiqarishga mo’ljallangan manufakturalar vujudga keldi. Endi hunarmandlar buyurtmaga ishlashdan bozor uchun ishlashga o’tdi. Ayni paytda o’zlari ham bozordan xomashyo sotib oladigan bo’ldi. Bu jarayondan qishloq xo’jaligi ham chetda qolmadi.