Orqaga

466 marta koʻrilgan

1917-yil

Rossiya 1917-yil fevral burjua-demokratik inqilobi va oktyabr toʻntarilishidan keyin

1917-yilning fevralida Rossiyada ro’y bergan inqilob Romanovlar sulolasining podshohlik tuzumiga barham beradi. Iyul oyida Petrogradda ishchilar namoyishining o’qqa tutilishi bilan ikki hokimiyatchilik barham topadi va Muvaqqat hukumat hokimiyati o’rnatiladi. Oktyabrda esa bolsheviklar hokimiyatni o’z qo’llariga oladilar. 1918-yilning mart oyida Brest Litovsk shahrida Germaniya bilan tinchlik shartnomasi imzolanadi. Uch yildan so’ng Lenin bolsheviklar taktikasida keskin burilish yasadi. Mamlakatda yangi iqtisodiy siyosat joriy etiladi.