Orqaga
Robot so'zining ma'nosi.

450 marta koʻrilgan

1928-yil

Robotlar

Robot (chexcha: robota — «mehnat») — sun’iy mexanik qurilma. U, odatda, elektromexanik tizim bo’lib, odam mehnatini bajaradi. Robot so’zi bilan virtual dasturiy ta’minot agentlariga ham aytilishi mumkin, biroq ularni bot deyish qabul qilingan. Robotni insonning hayoti uchun xavfli sharoitlar (kuchli radiatsiya, yuqori temperatura va boshqalar)da, odam borishi qiyin bo’lgan obyektlarda (suv ostida, kosmosda) kishi funksiyasini qisman yoki to’la bajaruvchi mashina deb ham atashimiz mumkin. Robot terminini birinchi marta 1920-yilda chex yozuvchisi Karel Chapek oʻzining «Robot U. Robot» pyesasida ishlatgan. Robotlar, asosan, 3 turga bo’linadi: qat’iy dastur asosida ishlaydigan Robot, odam (operator) boshqaradigan Robot va sun’iy intellektli (integralli) Robot Ish bajarish turiga qarab, Robot manipulyatorlar, axborot uzatuvchi Robot, odimlovchi Robot va boshqalarga bo’linadi.