Orqaga

215 marta koʻrilgan

XIX asr

Qoraqalpoqlar Turkiston general-gubernatorligi tarkibida

Xiva xonlari tomonidan qoraqalpoqlarning ko’chmanchi hayoti cheklangandan so’ng qisqa davr mobaynida ular xonlikda bir nechta yangi dehqonchilik tumanlarini tashkil etishdi. XIX asrning 70-yillariga kelib ular deyarli o’troq turmush kechira boshlashdi. Qoraqalpoqlar Amudaryoning har ikkala qirg’og’ida yastanib yotgan kengliklarni o’zlashtirib, sholi, bug’doy, arpa va paxta yetishtirishdi. 1868-yilda Rossiya gazetalaridan biri shunday yozadi: Bu xalqning asosiy va birdan bir hunari dehqonchilikdir.