Orqaga

369 marta koʻrilgan

XVIII–XIX

Qoʻqon xonligining tashkil topishi

Farg’ona vodiysi Buxoro xonligi tasarrufida edi. XVIII asr boshlarida Buxoro asoschisi xonligi ichki kurashlar oqibatida zaiflashadi. Bunday vaziyatdan foydalangan jung’orlar Farg’ona vodiysiga tez-tez bostirib kirib, talon-toroj qila boshladi. Vaziyat ichki kuchlarni birlashishga, mustaqil davlat tuzishga undamoqda edi. Dastlab Chust yaqinidagi Chodak qishlog’i xo‘jalar jamoasi o’z mulklarini mustaqil deb e’lon qilishdi. Vodiydagi o’zbeklarning ming urug’i oqsoqollari yig’ilishib, o’z yo’lboshchisi Shohruxbiy boshchiligida Buxoro xonligidan mustaqil davlat tuzishga qaror qilishgan.