Orqaga

618 marta koʻrilgan

1985–1989

Qayta qurish siyosati va uning inqirozi. Fargʻona fojialari

Qayta qurish siyosati va uning inqirozi. Farg’ona voqealari. Qayta qurish va uning bosqichlari. KPSS MK aprel (1985-y) plenumi sovet jamiyati hayotining barcha sohalarini chuqur isloh qilish yo’lini e’lon qildi. Qayta qurishning asosiy tarkibiy qismlari deb ijtimoiy hayotni demokratlashtirish va tub iqtisodiy islohot o’tkazish belgilandi. Qayta qurish oshkoralik, demokratiya va fikrlar xilma-xilligining ma’lum ma’noda kuchayishiga imkoniyat yaratdi. Ammo mamlakatda tub demokratik o’zgarishlarni amalga oshirish, boshlangan islohotlarni oxiriga yetkazish mumkin bo’lmadi.