Orqaga

433 marta koʻrilgan

m. a. 2000-yil

Qadimgi Yunonistonning yuksalishi

Buyuk ko’chishlar boshlanishiga qadar german qabilalariga mansub franklar Reyn daryosi quyi oqimidagi hududlarda yashab istiqomat qilgan. Ularda urug’chilik tuzumi mavjud bo’lib, qabila yo’lboshchilari harbiy ishda alohida jasorat ko’rsatgan kishilardan saylab qo’yilgan. Rim-gallar bilan yaqin qo’shnichilik munosabatlarida bo‘lgan franklarning tashqi ko‘rinishi ham boshqa german qabilalaridan ancha farqlangan.