Orqaga

426 marta koʻrilgan

m.a. 2700–479

Qadimgi Yunoniston sivilizatsiyasi

Miloddan avvalgi 2700-479-yillardagi Qadimgi Yunonistonning yuksalishi Kikladik va Minoan sivilizatsiyalaridan kelib chiqqan bo’lsa ham (miloddan avvalgi 2700-1500), Gretsiyaning Argolid shahridagi Franchti g’orida miloddan avvalgi 7250-yillarga oid dafn etilganligi haqida dalillar mavjud. Bu sivilizatsiya tarixi shu qadar uzoq davrga yoyilganki, tarixchilar uni turli davrlarga bo‘lishdi, ulardan eng mashhuri arxaik, klassik va ellinistik davrlardir. Bu davrlar bir qancha qadimgi yunonlarning diqqat markazida bo’lganlarini ko’rishimiz mumkin, ularning ko’pchiligi dunyoni butunlay o’zgartirgan va bugungi kungacha gapirilmoqda.