Orqaga

461 marta koʻrilgan

m. a. VI

Qadimgi Yunoniston olimlari va mutafakkirlari

Qadimgi Yunonistonda faylasuflarni donishmandlar, hayot murabbiylari sifatida bilishgan. Yunon faylasuflari olam tuzilishi va inson hayoti ma’nosini tushuntirishga harakat qilishgan. Ular o’simliklar, hayvonlar, inson tanasi, Quyosh va yulduzlarni o’rganishga harakat qilgan. Mashhur yunon faylasufi Geraklit Yer yuzidagi hamma narsa olovdan kelib chiqqan,deb uqtirgan. «Bir daryoga ikki marta tushish mumkin emas», «Hamma narsa oqadi, hamma narsa o‘zgaruvchandir» degan mashhur hikmatlar unga tegishlidir.