Orqaga

364 marta koʻrilgan

m. a. VIII asr

Qadimgi Yunoniston afsonalari

Yunon afsonalari – xudolar va bahodirlar haqidagi rivoyatlardir. Ularning qahramonlari turli xil titanlar, yovuz maxluqotlar, sirenalar, kentavrlar, sikloplar – peshonasida bitta ko’zi bo’lgan afsonaviy mavjudotlar va boshqalardir. Afsonalar mamlakat tarixidagi qadimgi davr haqida ko’p narsalarni bilishga imkon beradi. Ular Olamning yaratilishi, Yer yuzida hayot va odamning paydo bo’lishi, qahramonlar jasorati va dengiz sayohatlari haqida hikoya qiladi.