Orqaga

497 marta koʻrilgan

m.a. 6500–539

Qadimgi Mesopotamiya sivilizatsiyasi

Mesopotamiya — Dajla va Furot daryolari ichidagi mintaqa, Anadoludan janubda va Eron platosining g’arbiy qismida joylashgan. U uyushgan boshqaruv, din, urush va adabiyotning eng qadimgi shakllarini meros qilib qoldirgan eng qadimgi yirik sivilizatsiyalarga mezbonlik qilgan. Mesopotamiya sivilizatsiyalari eramizdan avvalgi 3100-yilda Shumer imperiyasi tashkil topganidan to eramizdan avvalgi 539-yilda Bobilning qulashigacha Ahamoniylar imperiyasi tomonidan gullab-yashnagan. Mesopotamiya shaharlari dehqon qishloqlari sifatida boshlangan. Dehqonchilikdan ortiqcha oziq-ovqat olib kelindi va qishloq aholisi ko’paya boshladi. Ilk Mesopotamiyaliklar uchun xudolar eng muhim mavjudot bo’lganligi sababli, xudolar bilan vositachilik qiladigan va ularning irodasini ilohiy bildiruvchi ruhoniylar qishloqdagi eng muhim odamlar hisoblangan. Asta-sekin ruhoniylar boshqaruv rolini o’z zimmalariga olishgan.