Orqaga

211 marta koʻrilgan

XX–XXI

Oʻzbekistonda yoshlar siyosati

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin mamlakat yoshlarini birlashtirish uchun «Yoshlar ittifoqi» tashkiloti tuzildi. Tashkilot yoshlarni o’z plenumi va konferensiyalari qarorlarini bajarishga safarbar qilishga urinishi, qarorlarda yoshlarning manfaatlari va ehtiyojlari to’la aks etmagani natijasida 1996-yilda Yoshlar ittifoqi tashkiloti tugatilib, O’zbekiston Respublikasi yoshlarining «Kamolot» jamg’armasi tuzildi. «Kamolot» jamg’armasining vazifasi yoshlarning manfaat va ehtiyojlarini o’rganish, ularni qondirish yuzasidan dasturlar tuzish va davlat ko’magida hayotga tatbiq etishdan iborat edi.